Përkujdesje specifike
- Përkujdesje specifike

Të gjithë fëmijët mund të preken nga irritimet e lëkurës të tilla si pickimet e insekteve, gërvishtjet dhe plagë të vogla, plagë nga lija e dhenve ...
Stelatria® ndihmon të qetësojë dhe të riparojë zonat e dëmtuara të lëkurës së fëmijës suaj:  nuk lejon krijimin e shenjave dhe lëkura rigjen butësi dhe rehati.