Përkujdesje gjatë ndërrimit
- Përkujdesje gjatë ndërrimit

Çdo ditë, lëkura e ndjeshme e të ndenjurave të fëmijës tuaj është subjekt i shumë sulmeve: urinës, feçeve, fërkimit të shtresave ...
Pastrimi i kujdesshëm me produkte të përshtatshme të tilla si pecetat e lagura, gjithashtu edhe përdorimi i përditshëm i një kremi gjatë ndërrimit të pelenave janë thelbësore për të parandaluar shfaqjen e irritimeve dhe skuqjeve.
Mustela® ofron për këtë zonë delikate, përkujdesje specifike efikase dhe me tolerancë të lartë gjatë çdo ndërrimi.