Diagnostikimi i lëkurës

Lëkura e çdo foshnje është unike dhe ka nevojë për përkujdesje specifike në përshtatje me karakteristikat e saj.

 

ju mund të përdorni këshillat tona të diagnostikimit për të identifikuar tipin e lëkurës së fëmijës suaj dhe zbuloni produktet që i korrespondojnë për çdo situatë të jetës: përkujdesje të përditshme, shqetësime të lëkurës dhe mbrojtje nga dielli.

Ky diagnostikim nuk e zëvendëson vizitën mjekësore: në rast problemi të lëkurës, këshillohuni me mjekun tuaj.