Jeni nënë

Ja tek jeni një nënë e re e plotësuar! Pas nëntë muajsh pritjeje, më në fund po e mbani beben tuaj në krahë. Gjatë kësaj periudhe, trupi juaj ka pësuar ndryshime të mëdha.

3.285715