Përkujdesjet për beben tuaj

Dielli lëshon rrezatime që depërtojnë në lëkurë. Të domosdoshme për shëndetin tonë të mirë, këto rrezatime mund të kenë edhe pasoja të dëmshme për organizmin.

0

Dielli është jetik dhe ne duam të gjithë të përfitojmë nga ai, sepse ai luan një rol të konsiderueshëm mbi humorin. Për më tepër, rrezatimet e tij marrin pjesë në sintezën e vitaminës D, e domosdoshme...

0